กระบอกลมสีเสานอก TGC / SC

• กระบอกลมสีเสานอก TGC / SC

• กระบอกลม กระบอกสูบ Air Cylinder รุ่นมาตรฐาน TGC ( เทียบ SC Series ) กระบอกลมลักษณะ แบบสี่เสารั้ง ( Pneumatic Tie-Rod Cylinder )

- กระบอกลม (Air Cylinder) หรือกระบอกนิวเมติกส์ ใช้ในงาน ระบบลมอัดหรือระบบนิวเมติก โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า ทั้งขนาดและความยาว (Bore x Stroke)
กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง
- กระบอกลมนิวเมติกส์ หรือที่ถูกเรียกว่า กระบอกสูบ Air Cylinder, Actuators โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่นกระบอกลมนิวเมติกส์ทรงกระบอก,
กระบอกลมนิวเมติกส์แบบคอมแพ็ค, กระบอกลมนิวเมติกส์แบบมาตรฐาน, กระบอกลมนิวเมติกส์แบบล็อกก้านสูบ, กระบอกลมนิวเมติกส์แบบแคลมป์ ฯลฯ


 
Home | Products & Services | News & Event | How to buy | Contact Us | Site map